۱۳۸۹ دی ۲, پنجشنبه

چرا مردم ایران این همه خوشبخت اند؟


یک - شورای امنیت جدا، بعضی کشورها هم جدا جدا، ایران را تحریم اقتصادی می کنند تا رفتار سیاسی نظام جمهوری اسلامی را تغییر دهند.  مسیر این طوری طراحی شده؛ در مضیقه قرار دادن اقتصاد ایران برای نیل به اهداف سیاسی ... وسیله: فشار بر مردم ایران
دو - صرفه جویی و مدیریت منابع، که طبیعتا در پی بی نتیجه ماندن راه های رفته و نرفته برای ترغیب مردم به این مهم صورت پذیرفته، نه آن که دولت ِ حجیم خود بهترین مدیریت منابع را دارد، یکی از محورهای مهم استدلال حامیان اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در شرایط وخیم کنونی است. مسیر این طوری طراحی شده: ریاضت شدید اقتصادی برای نیل به اهداف سیاسی و اقتصادی ... وسیله: فشار بر مردم ایران
سه – فکر می کنید چرا مردم ایران این همه، از هر طرف، خوشبخت اند؟