۱۳۸۹ آذر ۵, جمعه

چرخه آب


آب یک چرخه دارد، از روی دریا بخار می شود، ابر می شود، باران و برف، و بعد می بارد. جاری می شود، چشمه و رود و آب قنات می شود. مصرف می شود و باز یا بر می گردد به دریا یا سفره های آب زیر زمینی؛ که همه به هم راه دارند. این آن چیزی بود که توی کتاب های علوم نوشته بودند برای "چرخه آب" ... این آب چشم های آدم ها را جا انداخته اند چرا؟ همان "اشک" را. کجای این چرخه است اصلا؟ قبل از باران یا بعد از آن، قبل از چشمه یا بعد از  چشمه ها. شوری اش می گوید راه نزدیک تری به دریا دارد تا به باران، تا به برف و چشمه و رود. باید بعد ِ "دریا" باشد، قبل ِ باران؛ چه جای غریبی.