۱۳۸۹ آبان ۲۲, شنبه

نام ... نام ... و دیگر هیچ


داغ دلم تازه می شود، این همه هیاهو که تکرار می شود برای "نام" خلیج فارس، و کسی نیست، یا هست و آن قدر "گُم"، که سراغ "حال"ش را بگیرد، یا  گوشه چشمی تر کند برای جریان همیشه روان فاضلاب هایی که از شهرهای سرزمین "پارس" بر سر و روی ماهیان اش می ریزد

*
کلی ها خشم گرفته اند که چرا در افتتاحیه بازی های آسیایی در چین، از خلیج فارس با اسم جعلی اش، یعنی خلیج عربی، یاد کرده اند. ماهی ها اما عین خیالشان هم نیست؛ قرار است تلف شوند.