۱۳۸۹ شهریور ۲۲, دوشنبه

خوشی آزادی شیوا نظرآهاری

هیچ انقلابی را نمی شود عظیم تلقی کرد مگر آن که زنان آن کشور و نحوه زندگی شان را دگرگون کند. بدون ِ زنان هیچ انقلابی پیروز نمی شود. شاید زنان از نظر جسمی ضعیف تر از مردان باشند اما از لحاظ روحی نیرویی صد برابر مردان دارند. اگر می توانستم ارتش آزادی هند را از زنان تشکیل دهم، بدون شک قبل از یک سال به پیروزی می رسیدم – مهاتما گاندی / جنس ضعیف؛ اوریانا فالاچی
*
شیوا نظرآهاری که به محاربه متهم شد، نوشتم و حالا که آزاد شده، بی انصافی بود اگر نمی نوشتم؛ حتی شده با عاریه گرفتن کلام رهبر استقلال هند! ... چشم و دل خانواده و دوستانش روشن