۱۳۸۹ مرداد ۲۰, چهارشنبه

زنجانرود؛ معصومیت از دست رفته

کانال فاضلاب؛ چند متری خانه های مسکونی
یک باغ در حاشیه زنجانرود و زباله های تلنبار شدهپل تاریخی میر بها بر روی زنجانرود
*

زنجانرود، که از جنوب شهر زنجان رد می شود (می شود؟)، یک رود دائمی بود؛ نه در قرون گذشته؛ تا همین چند سال قبل. دل زمین را که سوراخ سوراخ کردند برای چاه های بی حساب و کتاب آب کشاورزی، چشم آسمان هم که خشکید حالا زنجان رود یک رود فاضلاب است.
چاه های جذبی دفع فاضلاب در شمال شهر زنجان هنوز جواب می داد ولی در جنوب شهر به خاطر بالا بودن سطح آب زیر زمینی این امکان میسر نبود، اما تا پول دست شرکت آب و فاضلاب رسید اول شبکه جمع آوری فاضلاب شمال شهر را اجرا کرد و حالا جنوب شهر، شبکه فاضلاب ندارد آن طور که شرکت آب و فاضلاب پول و برنامه. تازه راه همین لوله ها و کانال های جمع آوری فاضلاب به سمت تاسیسات تصفیه فاضلاب در کوشکن زنجان هم باز نشده و غم انگیز؛ همین شبکه اجرا شده هم مایه غصه مهندسانی است که می گویند این شبکه جوابگوی حجم فاضلاب تولید شده نخواهد بود! ... همین است وقتی که سر میزنی به خروجی مسیل در منتهی الیه ضلع شرقی محدوده راه آهن زنجان، بوی رود فاضلابی که به سمت زنجان رود جاری است، چون سیلی محکمی می خورد به مشامت و شاید به وجدانت. این مسیل را زنجانی های قدیم ساخته بودند برای هدایت آب باران، که وقتی بارانی نبوده، خشک بوده ولی الان اصلا خشک نیست؛ پر آشغال، لبریز از فاضلاب کف و پف کرده.
این روزها اگر گذرتان به ورودی شهر زنجان از سمت بیجار هم افتاده باشد، شخم زنی کف زنجانرود توسط راه و ترابری را خواهید دید؛ می خواهند جاده را تعریض کنند، که ماشین های بیشتری با سرعت بیشتر لیز بخورند توی دل تقاطع خیابان های خیام – فرودوسی که همان طور قدیمی و فرتوت و لاغر باقی مانده. نه که حریم رود خیلی صاحب قَدری دارد (!) راه و ترابری حتی کارگاه ساختمانی اش را هم در حریم رود دایر کرده و به آن طرح بهسازی حاشیه رود که قرار است اجرا شود، گفته: "برو کنار باد بیاد"!
*
خبرنگاران محترم! زنجانرود جای نوشتن دارد، محلی برای گزارش گرفتن است