۱۳۸۹ شهریور ۱, دوشنبه

اینجا؛ سرزمین امیرکبیر و ابن سینا و ثبوتی


ناصرالدین شاه مست بود که حکم عزل میرزا تقی خان امیرکبیر را دادند دستش تا امضا کند و امضا کرد و تا عمر داشت، نتوانست داغ فرستادن قاصدان مرگ برای صدراعظم پاک خود را به کاشان، به حمام فین کاشان، از پیشانی خود پاک کند. خونی که از رگ های میرزا بیرون ریخت، و چشم هایش که برای همیشه بسته شد، ایران ماند با آقاخان های نوری، با اندرونی های شاه، با دارالفنون های سرد ... با مادر و خاله و عمه و عمو و دایی های شاه، با ظل السلطان ها و شاهزادگان بی نصاب
*
در روزی چنین، هزار و سی سال قبل، پسری در ایران زمین از مادر زاده شد، که نامش را گذاشتند "حسین" و شد "بوعلی سینا" ... چون شمس الدوله از جهان رفت و پسرش جانشین وی گردید ابن سینا وزارت او را نپذیرفت و چندی بعد به او اتهام بستند که با فرمانروای اصفهان مکاتبه دارد و به همین دلیل به زندان گرفتار آمد و چهار ماه در زندان بسر برد
*
پریروز، با وضعیتی زننده، حکم برکناری پروفسور ثبوتی را از ریاست دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان به دستش می رسانند و امروز از روی دانشجوهای معترض رد می شوند تا در مراسمی که خود ثبوتی در آن نیست، او را تودیع و تازه از راه رسیده ای را معارفه کنند و بعد قول بدهند که بعد از ماه رمضان از خدمات چهل ساله فخر ایران و ایرانی تجلیل خواهند کرد! ... خودتان را گول می زنید بزنید، ولی تاریخ را و ما را لطفا فکر نکنید که دارید گول می زنید ... در این سرزمین کسانی چون امیرکبیر و ابن سینا را پای سیاست ذبح کرده اند و ثمر تلخ این قصابی ها، ماندن ایران در حصار همان اندرونی های شاهانه و زندان های بی عبور بوده ... داغ ننگ سیاست بازی بر پیشانی تان ابدی باد
*
امروز روز تولد پروفسور یوسف ثبوتی است


اگر عکس را نمی بینید، اینجا را کلیک کنید
شرح عکس: استاد در بین دانشجویان
منبع عکس: فیس بوک - عکاس: بلوری
لینک مرتبط (+)