۱۳۸۹ خرداد ۲۳, یکشنبه

شورای شیرین شهر


(1)
روزنامه محلی "دریا" نوشته که در یکی از جلسات اخیر شورای شهر بندرعباس، اعضای شورا تبدیل شدن ماشین های جمع آوری متکدیان از سطح شهر به سرویس ایاب و ذهاب متکدیان را به شوخی و طنز گرفته بوده اند. رییس شورا گفته که "متكدياني كه با ماشين هاي شهرداري جمع آوري شده و مجاني به اردوگاه برده مي شوند با همان ماشين ها در ازاي مبلغي به سطح شهر باز مي گردند ... بنده با چشمان خود ديده ام كه يك متكدي با سرويس شهرداري ظهر به اردوگاه رفته بعدازظهر دوباره بازگشته و شب دوباره با همان سرويس براي استراحت به اردوگاه رفته است".
اما اتفاق جالبی که در همان جلسه شورا افتاده این بوده که دستور كار واگذاري خودرو به سازمان هاي تابع شهرداري مطرح شده كه تمامي اعضا موافقت خود را اعلام می کنند اما در زمان راي گيري این دستور كار راي نياورده
درس هفته: همه چیزمان به همه چیزمان می آید؛ شورا به شهر، متکدی به شهر، متکدی به شورا، شورا به شورا، شهر به شورا ... همه چیز رله؛ توووپ
(2)
هنوز هم می گویم امام جمعه ای که حرف زدن از بهداشت و محیط زیست مردم "هم" برایش مهم باشد (+)، غنیمت است؛ غنیمت. بقیه حرف ها که تکلیف است و حرجی هم نیست