۱۳۸۹ خرداد ۱۳, پنجشنبه

تقلب / کاریکاتور هفته - 18


واضح تر از آن است که نیازی به توضیح داشته باشد ... اثر جذاب کاریکاتوریست آرژانتینی:
Mordillo