۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۵, چهارشنبه

کناره نیست


راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست

آنجا جز آنکه جان بسپارند چاره نیست

...

حافظ