۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۱, شنبه

صابون کارگر


پر مدعاترین حکومت برای دفاع از حقوق کارگران، 93 سال قبل با به راه انداختن حمام خون در "شوروی" شکل گرفت ... هفتاد و دو سال پس از انقلاب، وقتی گورباچف رهبر شوروی شد و اصلاحاتش جراتی نیمه جان به کارگران بخشید، اولین و مهمترین بهانه اعتصاب کارگران معادن ذغال سنگ سیبری "کمبود صابون" بود؛ این که بتوانند بعد از کار طاقت فرسای روزانه سیاهی را از تن و روی خود بشویند! سطح خواسته ها چنین پایین مانده بود
*
امروز روز جهانی کارگر است