۱۳۸۸ اسفند ۲۳, یکشنبه

تربیت نشدنی؟


"چهارشنبه‌ سوری" نام جشنی است تغییر یافته مراسم باستانی پنج روز آخر سال به نام پنج روز پنجه و برگرفته از آیین زرتشتی که ایرانیان از ۱۷۰۰ سال پیش از میلاد تاکنون (بیش از 37 قرن) در پنج روز آخر هر سال، آن را با برافروختن آتش و جشن و شادی در کنار آن برگزار می‌کنند ... در شاهنامه فردوسی اشاره‌هایی درباره بزم چهارشنبه‌ای در نزدیکی نوروز وجود دارد که نشان دهنده کهن بودن این جشن است. مراسم سنتی مربوط به این جشن ملی، از دیرباز در فرهنگ سنتی مردمان ایران زنده نگاه داشته شده ‌است (+)
*
هیچ گاه هیچ ورزشگاهی را برای شعار زشت تماشاگرانش خراب نکرده اند، هیچ گاه همه چاقوهای شهر را از ترس اوباش نشکسته اند، هیچ جاده ای را به صرف رانندگی بد راننده ای نبسته اند ... حالا چرا چهارشنبه سوری را به خاطر مردم آزاری عده ای، باید به حصر ببرند؟ ... تربیت به همین کار می آید؛ که مردم "یاد می گیرند" دشنام ندهند، چاقو نکنند توی شکم هم نوع، رانندگی نکنند زیر سایه مرگ، آتش نزنند به دامن یک سنت ...
*
امام محمد غزالی در کیمیای سعادت نوشته بود: "... اظهار شعار گبران حرام است بلکه نوروز و سده باید مندرس شود و کسی نام آن نبرد ..." ... وی حدود ده قرن قبل چنین حکمی داده بود