۱۳۸۸ دی ۲۸, دوشنبه

اگر در کربلا قزاق بودی ...


مسعود بهنود در کتاب "این سه زن" حکایت جالبی دارد از عزاداری قزاق های تحت رهبری رضاخان ... وقتی رضاخان وزیر جنگ و فرمانده قزاق ها در دوره سلطنت احمدشاه قاجار بود و هنوز مانده بود که "شاه" شود، ماه محرم در عزاداری قزاق ها شرکت می کرد؛ قزاق ها وقتی شور می گرفتند، فریاد می زدند: "اگر در کربلا قزاق بودی / حسین بی یاور و تنها نبودی" ... در تکیه گیلانی ها اما حکایت دیگری بود؛ آن ها دلزده از قزاق ها فریاد می زدند: " اگر در کربلا قزاق بودی / چادر از سر زینب ربودی"