۱۳۹۵ آذر ۱۹, جمعه

شعر جمعه | 57اینجا صلح با پناهجویان همسفر است.
ما تمام خاک خاورمیانه را
خاکریز کردیم.


📝 حسین نجاری

🔹متن کامل شعر:  https://telegram.me/hossein_najjari/233
هیچ نظری موجود نیست: