۱۳۹۵ شهریور ۲۱, یکشنبه

از یاد برده‌اند

حس مردمانی را که در کنار پیکر بی‌رمق دریاچه چادر می‌زنند، آب‌تنی و قایق‌‌سواری می‌کنند و البته آشغال می‌ریزند، درک نمی‌کنم. چه می‌دانم شاید روزهای پرآبی و زندگی آن را ندیده‌اند، از یاد برده‌اند. دریاچه دارد می‌رود؛ شادی و هوار و بی‌خیالی در کنار هیچ محتضری دلچسب نبود.

عکس‌ها: همین جمعه‌ای که گذشت؛ دریاچه ارومیه.
.