۱۳۹۲ آبان ۲۴, جمعه

نامه پنجاه و چهارم

سلامْ خوب ِ متفاوت
«همه که مثل تو خوب نیستند خانم دالووی. همه که مثل تو بلد نیستند آدم را بشناسند. هر کاری آدم خودش را دارد. هیچ آدمی جای آدمی دیگر را نمی‌گیرد. یکی از این در می‌رود بیرون و یکی داخل می‌شود. هر دو آدم‌اند ولی شبیه نیستند. قرار نیست کسی جای دیگری را بگیرد. همیشه یکی هست که با دیگران فرق دارد. همیشه یکی هست که وقتی از این در می‌رود بیرون، خانه خالی می شود. سوت و کور.»
.
این توی فیلم «ساعت‌ها»ی استفن دالدری هست.

خیلی خوب گفته اینها را دل‌آرام ِ خوب من.