۱۳۹۲ شهریور ۶, چهارشنبه

محکومیت اجتماع

«آلمانی‌ها امروزه خوشوقت می‌شوند که قضاوت اخلاقی مورخ، به جای آن که اجتماعی را محکوم کند که هیتلر را به وجود آورد به نکوهش تبهکاری فردی او بپردازد.»
.
این را "ای.ایچ. کار" در کتاب ارزشمند خود (تاریخ چیست؟) آورده.
شما به جای آلمان و هیتلر، حتما می‌توانید اسم‌های دیگری هم بیاورید توی این جمله، و منظور، باز همان منظور نویسنده باشد؛ تردید نکنید! با اسم‌های همین حوالی هم می‌توانید شروع کنید.
.