۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۶, دوشنبه

کمانه

گلوله‌ای را به یاد ندارم
که به نیّت پوست نازک آزادی
شلّیک شده باشد و
سرانجام
به قصد شقیقه‌ی دژخیم
کمانه نکرده باشد
چاقویی را به یاد ندارم
که برای گلوی خوش آواز عشق
از غلاف بیرون زده باشد و
آخر دسته‌ی خودش را
نبریده باشد
حالا، هر چه می‌خواهید، شلّیک کنید و
هر چه می‌خواهید، چاقو بکشید
.
.

.
امروز، 16 اردیبهشت 92، نبودن‌اش نُه ساله شد