۱۳۹۱ بهمن ۲۴, سه‌شنبه

چراغ بیار


ساعت چهار بعدازظهر بیست و چهارم بهمن، روزی مثل امروز، 46 سال قبل، سال 1345، فروغ رفت که رفت ...
.
.
من از نهايت شب حرف مي‌زنم
من از نهايت تاريكي
و از نهايت شب حرف مي‌زنم
اگر به خانه من آمدي
براي من اي مهربان چراغ بيار
و يك دريچه كه از آن
به ازدحام كوچه خوشبخت بنگرم
.
.
.
.