۱۳۹۱ مرداد ۱۹, پنجشنبه

قانون کجا بود یا کجا است؟


رهبر انقلاب در دیدار چند روز قبل با دانشجویان گفتند: «در قضیه اخیر اشغال آن سفارت خبیث [انگلیس]، احساسات جوانان درست بود ولی رفتنشان درست نبود.»
.
حدود هفت ماه طول کشید تا کسانی باور کنند که تهاجم به سفارت انگلیس و تخریب اموال آن، کاری درست نبوده آن هم  بعد از تصریح رهبری. چرا؟ چون فصل الخطاب قانون نیست، چون جواز تخریب، خیال ِ عده ای در درک درست از نظر رهبری بود و تا زمانی که نص صریح قانون در حرمت تجاوز به حریم سفارتخانه ها فصل الخطاب نباشد، هیچ تضمینی برای تکرار نشدن آن نوع رفتار وجود ندارد؛ چه حتما باز عده ای به مقتضای حال و زمان، درک و اجتهاد خودشان را معیار عمل قرار می دهند؛ همان نوع درکی که خانه و کاشانه و محفل منتقدان را هم در این سال های اخیر، از شر آسیب ها مصون نگاه نداشته.
.
در این بین نباید معلوم شود کسانی که به گفته مقام رهبری، آن کار نادرست را مرتکب شدند، چه هزینه ای برای آن پرداختند؟ نظام لابد تصمیم گرفته که خدشه به وجهه خود را در این ماجرا، بر نادرست کاران ببخشاید، اما هزینه ای که از محل قطع ارتباط ایران و انگلیس بر دوش شهروندان ایرانی افتاد، چگونه جبران می شود؟
.
.