۱۳۹۰ اسفند ۸, دوشنبه

زنده باد شما :)


یک حس خوب؛ شاید عین حس کسی که فهمیده نامه داخل بطری اش را کسانی، خیلی دورتر، آن سوی اقیانوس، پیدا کرده و خوانده اند، که درش نوشته بود «ما همه ریگزار نفرت و انتقام و تهدید نیستیم» و «یک دشمن زیاد و هزار دوست کم؛ ضرب المثل این ملّت بود» ...
هنر! زنده باد تو
سینما! زنده باد تو
اصغرآقا! زنده باد تو
که آن بطری را داخل آب انداختید!
.
.
.