۱۳۹۰ آبان ۹, دوشنبه

عکس سیاه و سفید – 85Derjosh  (Flickr)
*
اگه اون اتوبوس، که زیر برف رسیدنش یه چیز دیگست، نبود، اگه بیشتر از یه چتر بود، و اگه اون دست دور کمر نبود، این عکس هم یه عکس معمولی بود ... فریم هایی که به تنهایی خودشان یک داستان اند، زیاد نیستند
.
.
.
.