۱۳۹۰ تیر ۱۶, پنجشنبه

سنگ فرش


ابوالفضل قاضی
.
فاصله ما دقیقا 12.5 سنگ فرش بود. سیگار لعنتی فاصلمونو سه تا سنگ فرش اضافه کرد. یه موتوری پیچید جلوم، فاصلمون شد 17.5 سنگ فرش. یکی از دوستای قدیمیم رو دیدم. بعد از بیست سال ... شد 25 سنگ فرش. موبایلم زنگ زد ... شد 31.5. پلیس به ام مشکوک شد و برام 8.5 سنگ فرش برید. یه گدا ازم پول خواست ... 43.5 سنگ فرش. پام رفت توی چاله ای که جای دو تا سنگ فرش بود ... فاصله مون شد 45.5 سنگ فرش. از وسط خیابون رد شدم ... فاصله مون 45.5 سنگ فرش موند.
.
حالا بین ما یه سنگ فرش فاصله است ... دستتو می گیرم و با هم می ریم.
*
.
همشهری داستان – تیر 90
.
.