۱۳۹۰ فروردین ۱۴, یکشنبه

بهارانه

 
این عکس ها را همین یک هفته گذشته گرفته ام؛ میوه بهارانه تعطیلات در زنجان. اگر روی عکس ها کلیک کنید در اندازه بزرگتر می بینیدشان؛ و به نظرم زیباتر
*

اینجا جاده روستای گاودره است

*

 
این تک درختی بود بالای یک تپه کوچک در راه روستای زنگیل آباد 

*


این سیم خارداری بود در همسایگی همان تک درخت. آن پشت: آبی آسمان
 
*


و این یکی، به یادگار قصه پردازی هایم از روزهای کودکی، از رد سفید هواپیما در دل آسمان؛ آن ها که می آیند و مسافرهایی که می روند و دلتنگی هایی که این رد سفید، امضای آنهاست