۱۳۹۰ فروردین ۱۶, سه‌شنبه

کاریکاتور هفته - 58Agim Sulaj-Albania
*
این کاریکاتور را دوست دارم ... "چمدان" نماد ِ "سفر" است و در این کاریکاتور، سفر در بستری از سفر انجام می شود؛ همه چیز: "سفر" ... و بادی که شال گردن مرد تنها را با خود می برد، چقدر به جاست و حتی سنگینی چمدان هم باید باشد، که هست؛ شکل راه رفتن مرد را ببینید. بار سبک را چنین نمی برند
.

لینک یدکی (!) تصویر (+)