۱۳۸۹ اسفند ۲۲, یکشنبه

مهدی را ... آن پسر مودب و آرام را


تصور این که پسر کوچولوی مودب روز های کودکی مان که تَرک ِ موتور یاماها 125 آبی رنگ پدرش سوار می شد، صورتش را می چسباند به پشت پدر و هر روز از جلوی خانه ما رد می شدند و آن قدر روی موتور آرام بود که انگار خوابش برده، حالا شش روز است که بی حرکت روی تخت بیمارستان است  و یک خانواده و کلی دوست و رفیق و آشنا دلشوره سلامتی اش دارند، نمی دانند اصلا چه کاری غیر دعا و گریه از دست شان بر می آید، خیلی خیلی سخت است ... مهدی را خدا نگهدار؛ برای همه ما، آن پسر مودب و آرام را
*
برادر جوان محمدآقای واعظی، شش روز است در بیمارستان آیت الله موسوی زنجان بستری است، از روزی که از ارتفاع افتاد. حال خوشی ندارد ... دعا کنید