۱۳۸۹ مهر ۱۱, یکشنبه

کاذب ها برای صادق

کاش به جای تعطیلی و عزاداری در سالروز شهادت امام "صادق"، برای خوش خوشان و آسودگی "کاذب"های دوران، و برای عزاداری همین "کاذب"ها برای آن "صادق" ِبزرگ، عزادار بودیم؛ با همه وجود، با همه ایمان.
*
از جمله کمک های خداوند بر ضد دروغگویان، فراموشی است – امام صادق