۱۳۸۹ شهریور ۱۸, پنجشنبه

برای دهمین بار فیلتر

راز سر به مهر، همین وبلاگ، برای بار دهم فیلتر شد؛ همزمان با سی و دومین سالگرد سرکوب قیام مردم در میدان ژاله سابق تهران ! ... سه روز مانده به نهمین سالگرد آن یازده سپتامبر مربوطه ! ... به زودی در ِخانه یازدهم را خواهم گشود و به میزبانی دوباره تان خواهم بالید