۱۳۸۹ مرداد ۲۸, پنجشنبه

درس های اخراج علی کریمی


اخراج ناگهانی علی کریمی از تیم استیل آذین نشان داد که:
برای آنها در آن طرف:
روزه خواری خیلی بد است؛ حتی ممکن است باعث اخراج کسی، حتی خیلی مشهور، از محل کارش شود؛ دخلی به دروغ و توهین و تهمت ندارد که از قضا ثواب هم دارد گاهی؛ خیلی وقت ها! ... سردار آجرلو گیر کرده در دهه شصت که شعائر مذهبی حرمت داشت؛ قدری بیشتر از این روزها. سردار اشتباه کرد؛ بهانه ناجوری جور کرد برای ادب کردن منتقد بی پروای خودش
ما در این سو:
می دانیم علی کریمی خوش اخلاق نیست؛ بد اخلاق هم شاید باشد. رفتارش را در جام جهانی به یاد دارید وقتی تعویض شد؟ یادتان هست در برنامه نود، فیلمی را نشان دادند که در آن همین علی کریمی از پشت، گردن کمک داور را گرفته بود؟ ... ما همه این ها را فراموش کردیم فقط به یاد مچ بند "سبز"ش؛ و هورا کشیدیم برایش. ما بد کردیم. مچ بند سبز امان نامه نیست. اصلا سبز بودن به "رنگ" بود مگر؟ ما این مهم را از یاد بردیم. نگشتیم ببینیم "حق" کدام است ... ما باز "بد" کردیم. "سبز" بودن چقدر تمرین می خواهد