۱۳۸۹ مرداد ۱۹, سه‌شنبه

کاریکاتور هفته - 28این کاریکاتور، کاریکاتور عجیبی است؛ لغت دیگری به جای"عجیب" پیدا نمی کنم در حالی که مطمئنم نمی توانم منظورم را دقیق منتقل کنم ... در برخی آزمایشگاه های پزشکی شاید شما هم دیده باشید بچه هایی را که به هر دلیل رشد کامل نداشته و از دنیا رفته اند، چنین توی شیشه نگهداری می کنند (و من نمی دانم چرا). حالا کاریکاتوریست در خیال خود بر خیال یکی از این آدمیزادها راه برده و نقش پدر و مادر را در آن دیده...سوژه کاریکاتور باید ثمره اندیشه ای باشد که "انسان" را به صرف انسان بودنش، پاس می دارد و او را لایق دوست داشتن، و لایق مالک "خیال" بودن، می داند.

*
کاریکاتور: بهرام عظیمی