۱۳۸۹ خرداد ۲۵, سه‌شنبه

من برای لوموند کار نمی کنم

مصاحبه کننده: بسیاری از مردم شما را دیکتاتور می دانند
مصاحبه شونده: این چیزی است که لوموند می نویسد. اما چه اهمیتی دارد؟ من برای ملتم کار می کنم نه برای لوموند
*
پنج سال و سه ماه بعد از این مصاحبه، ملت فرارِ "مصاحبه شونده" را از کشور جشن گرفتند
*
منبع: مصاحبه اوریانا فالاچی با محمدرضا پهلوی