۱۳۸۹ خرداد ۱, شنبه

توهین؟ ... سکوت؟


این خبر را در یکی از سایت ها خواندم، خبری که در ادامه می خوانیدش، خدا خدا می کنم درست نباشد، اگر هم درست باشد، که احتمالش متاسفانه بالاست، سکوت "ننگی بزرگ" خواهد بود! ... دوستان، به خصوص رفقای بندری، شاخک های اطلاعاتی شان را تکانی بدهند، سراغ بگیرند ببینند آقایی به اسم نقویان آیا واقعا چنین حرفی زده، شکری "درباره بندرعباس" خورده یا نه، با بقیه اش کاری نداریم. این آقا احتمالا در یک برنامه تلویزیونی یا رادیویی گفته: " ... به مسوولان دانشگاه ها عرض کردم آنها را بومی کنید. دختر بندرعباسی را نفرستید تهران. نمی خواهد لیسانس بگیرد. جامعه پاک تر و سالم تر می ماند".