۱۳۸۹ خرداد ۶, پنجشنبه

فاضلاب بد بود؟


خورهای بندرعباس در گذشته محلی برای ورود آب دریا و رودخانه ها و مهار بارندگی ها بودند اما امروزه به دلیل بی توجهی مسئولان و مردم به راهی برای ورود "فاضلاب"به دریا تبدیل شده اند(+). خور گوورسوزان یکی از این خورهاست که فاضلاب بالادست را از جوار هتل هرمز عبور می دهد و روی سر دریا می ریزد. بوی بسیار آزاردهنده ای دارد؛ هنوز هم ...استاندار هرمزگان دیروز در جلسه شورای اداری شهرستان رودان از آمریکا درخواست کرده که "آقای آمریکا! بپذیر که توی فاضلاب افتادی ..." .... خورگوورسوزان در چند ده متری ساختمان استانداری واقع شده ... آمریکا که "بد" است؛ لابد باید فاضلاب هم بد باشد. پس چرا خود استانداری فکری به حال همسایه "بد"ش نمی کند؟ نمی خواهد؟ ... نمی تواند؟ ... نمی گذارند کارش را بکند؟ ... مهم نیست؟ ... شورای اداری رودان مشکل مهم تری ندارد؟