۱۳۸۹ خرداد ۵, چهارشنبه

آن کلام مقدس بر زبان روسو


خدایا! این کلام مقدسی را که به روسو الهام کرده ای، هرگز از یاد من مبر که: من دشمن تو و عقاید تو هستم، اما حاضرم جانم را برای آزادی تو و عقاید تو فدا کنمعلی شریعتی، مجموعه آثار هفت (نیایش)، ص 113
*
روسو که بود؟ اینجا (+) بخوانید