۱۳۸۹ خرداد ۲, یکشنبه

تنهایی درد است

و لا یکلمهم الله و لاینظر الیهم ... خدا چنین انذار می دهد کسانی را که ایمان و پیمان شان را "ارزان" می فروشند؛ روز رستاخیز با آن ها قهر می کند، نه با آنها حرف می زند و نه حتی نگاهشان می کند ... تنهایی "درد" است برای انسان و خدا خوب می داند این را ... باید "گران" باشی تا تنها نمانی