۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۶, پنجشنبه

اتفاق


افتاد
آنسان که برگ
- آن اتفاق زرد –
می افتد
آنسان که مرگ
- آن اتفاق سرد –
می افتد
اما
او سبز بود و گرم که
افتادقیصر امین پور
*
تصویر – دستخط قیصر برای خاتمی