۱۳۸۹ اردیبهشت ۶, دوشنبه

سرود زیبایی

...
در سكوت معبد هوس
خفته ام كنار پيكر تو بي قرار
جاي بوسه هاي من بر روي شانه هات
همچو جاي نيش آتشين مار
...

فروغ (+)