۱۳۸۸ اسفند ۲۰, پنجشنبه

ماموریت: "استقبال"

محمود احمدی نژاد، پیش از ظهر امروز سومین سفر استانی خود را به هرمزگان آغاز کرد ...
*
ساعت هشت صبح: مدارس را تعطیل و دانش آموزان را ملزم به حضور در مراسم استقبال کرده اند. دانش آموزان هم با تجهیزات کامل به خیابان آمده اند! سنگین ترین بخش ماموریت استقبال به عهده بچه مدرسه ای ها بود
*
ساعت هشت و نیم صبح: بسیجی ها از مستقبلین پذیرایی می کنند
*

نه و بیست دقیقه: یک ساعت مانده به ورود احمدی نژاد
*

ده و بیست دقیقه: تا پنج دقیقه دیگر ماشین حامل احمدی نژاد وارد می شود

*

ده و بیست و هفت دقیقه: شرح ندارد
*
یک بانوی بندری؛ حین سخنرانی احمدی نژاد شرح حال می نویسد
*
نکته: در هیچ یک از تصاویر خبرگزاری ها عکسی از جمعیت مستقبلین در ورزشگاه دیده نمی شود؛ عکس ها همه با نمای بسته است (+)
*
لینک مرتبط با همین سفر: