۱۳۸۸ دی ۲۱, دوشنبه

Dehumanization


انسانیت‌زدایی؛ فرایند تلقی کردن قربانیان به عنوان موجودات غیرانسانی، که سبب پایین آمدن بازداری علیه اقدامات پرخاشگرانه می‌شود و ادامه پرخاشگری را آسان‌تر و محتمل‌تر می‌سازد.


روانشناسی اجتماعی؛ الیوت ارونسون

کارتون: Musa Gumus / Turkey