۱۴۰۲ اردیبهشت ۱۵, جمعه

شعر جمعه | ۸۹

 

ای به دلآرامی به عالم فسانه

 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر