۱۳۹۷ تیر ۷, پنجشنبه

✳️ اعتماد به نفس حاکمان
والتر لاکوئر (یکی از صاحب‌نظران در دایره‌المعارف علوم اجتماعی) معتقد است: «گروه حاکمه‌ای که به حقانیت خودش ایمان محکم داشته باشد، هرچند هم دچار مشکلات سیاسی، نظامی و اقتصادی شود، به‌ندرت سرنگون می‌شود. در مقابل، پیش‌آمدهای ناخوشایند جزیی و کوچکی ممکن است برای حکومتی که از هر حیث توانایی و شایستگی دارد لیکن تنها اعتماد به نفس و اراده‌ی حکومت کردن را از دست داده است، بسیار پرخطر و مهلک باشند.»

دکتر حسین بشیریه در «کتاب گذار به دموکراسی – دفتر نخست، صفحه 65»، در ادامه این اظهار نظر والتر لاکوئر نوشته است: «اوج گرفتن جنبش‌های مخالفت و مقاومت خود اغلب در سلب اعتماد به نفس هیئت حاکمه موثر می‌افتد و در چنین وضعی اراده معطوف به سرکوب نیز تضعیف می‌شود.»

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر