۱۳۹۵ مرداد ۱, جمعه

شعر جمعه | 49
هیچ چیز مرا از هجوم خالی اطراف
نمی‌رهاند
و فکر می‌کنم
که این ترنم موزون حزن تا به ابد
شنیده خواهد شد
.
سهراب سپهری