۱۳۹۳ مرداد ۲۶, یکشنبه

.


..
به شکل خلوت خود بود
و عاشقانهترین انحنای وقت خودش را
برای آینه تفسیر کرد
...
.
سهراب سپهری