۱۳۹۲ اسفند ۲۸, چهارشنبه

133

سلام بهارِ اول
.
حالا گوش و دل سپرده‌ام به لحظه خوبِ تحویل، به اتفاق تکراری ولی بزرگ ِ توی آسمان؛ به لحظه پرشکوه اعتدال بهاری؛ که الهی حوّل حالنا الی احسن الحال ... که الهی! جرعه‌ای از احسن‌الحال همین نامه‌هایی بود که کلمات‌اش را یافتم برای دل‌آرام و برای خودم، که خدایا! ممنونم از تو.
.
خوبی ِ دار ِ دنیا! یاد و حضورت عزیز و مبارک است. خوشی و خوبی‌ات مدام؛ به حق آنکه تدبیر روز و شب با اوست.
.

.