۱۳۹۱ بهمن ۲۰, جمعه

شعر جمعه - 19


از پیچ شمیران که بگذری
خیابان سمت چپ
در کوچه شهید امیر مردانی
پیرزنی روی صندلی تاشو نشسته است
فراموشی دارد
فقط لازم است هر روز کسی به او یاد آوری کند:
مادر جان!
جنگ سال‌هاست تمام شده
امیر، دیگر به خانه باز نمی‌گردد.
.
.
.
عکس: Ernst Haas