۱۳۹۱ آبان ۳۰, سه‌شنبه

حقوق؟ بشر؟


«مرام‌نامه‌ی آزادی و حقوق بشر / از آن مجاهده‌ی بی‌نظیر انشا شد»
.
این بیتی از شعر آیت‌الله صافی گلپایگانی است در وصف امام حسین(ع). روزنامه «جمهوری اسلامی» این شعر را در شماره شنبه گذشته خود (27 آبان 91) چاپ کرده(+)
...
جا خوردم راستش؛ «مرام»‌نامه‌ی آزادی؟ حقوق؟ بشر؟ آیت الله در مجال شعر، از آزادی و حقوق بشر گفته؟ بی هیچ پسوند و پیشوندی برای حقوق بشر؟ ... بیشتر اما خوشحال شدم. توضیح و تفصیل هم ندارد جنس چنین خوشحال بودنی در پس کوهی از توجیه‌ها که: «بشر مکلّف است»، «مکلّف است»، «مکلّف است»، و آن آخر صف، اگر برسیم، اگر صلاح باشد، ممکن است «حقوق» هم داشته باشد ...