۱۳۹۱ مرداد ۲۱, شنبه

روزی چنین، دور نیست.
به قول کورت ونه گات؛ «داریم کلک این سیاره مفرح حیات پرور را در عرض کمتر از دویست سال می کنیم ... کارل بنز آلمانی فقط 119 سال قبل اولین اتومبیل را با موتور احتراق درونی ساخت.»(+)
.
و زمین و آسمان این روزها، چه چرکین است.
.
.
تصویر: John Vasques
.