۱۳۹۱ تیر ۲۶, دوشنبه

تاریخ؛ غریب و قریبچند هفته قبل، از یک عراده توپ در باغ موزه عفیف آباد شیراز نوشتم(+)؛ و این که برای تشییع جنازه رضا شاه مورد استفاده قرار گرفته بود (عکس بالا)، دیشب در یک کتاب تاریخی، عکس زیر را دیدم که سمت راست آن، گویا همان توپ تشریفاتی است؛ و محمدرضا شاه و بسیاری پشت سر آن برای تشییع ... نمی توانستم، چشم از عکس، و ذهن از خیال دور کنم ... تاریخ ماجرای غریبی است گاه حتی با همه قرابتش!
 .

.
.
.