۱۳۹۰ مهر ۲۰, چهارشنبه

چهارپاره – 42


(1)
اگر بخواهیم جامعه ای سالم داشته باشیم، باید هیچ محدودیت و حدی برای طرح پرسش های آنان (جوانان) نباشد. آن طور نباشد که آن ها از ترس یا به خاطر ملاحظات دیگری که دارند، نتوانند سوال هایشان را مطرح کنند – سید محمد خاتمی / 76.6.29
.
(2)
ما نیازمند انسان های برجسته، انسان های نقّاد، انسان های متفکر، انسان های با معنویت و بااخلاق و انسان های انتخابگریم – سید محمد خاتمی / 76.7.1
.
(3)
بدترین جوامع، جامعه های یک صدایی است. چون انسان ها به صورت طبیعی مختلف اند و اختلاف نظر دارند. ممکن است برای مدتی همه صداها را خاموش کرد و فقط یک صدا بماند اما صداهای خاموش شده، پس از مدتی به صورت انفجارهای عظیم خودشان را ابراز می کنند – سید محمد خاتمی / 77.2.1
.
(4)
ما چنین رییس جمهوری داشتیم ... او فردا، بیست و یک مهر، 68 ساله می شود
.
.