۱۳۸۹ اسفند ۲۵, چهارشنبه

چهار پاره - 15

 
نظام با حمایت آشکار از لشگرکشی های خیابانی معترضان در کشورهای عربی به خصوص شیعیان در بحرین و عربستان، وارد یک قمار سنگین سیاسی و البته مذهبی در منطقه شده. به احتمال زیاد سقوط زودهنگام بن علی و مبارک مشوق این رفتار و ریسک بزرگ بوده. اعراب به خصوص اعراب سنی شاید که حس خوشایندی از این رفتار ایران نداشته باشند، که طبق عرف دیپلماتیک "دخالت در  امور داخلی" خوانده می شود، ولی بهانه های خرابکاری علیه ایران، و بدتر از آن علیه شیعیان را، آسان تر از همیشه مهیا می بینند. از این پس همچنین نفی "ایران هراسی در خاورمیانه"، خریداری نخواهد داشت.
*
مستشار الملک (در سری نوزدهم قهوه تلخ) به پادشاه پیشنهاد داده که برای "کارآمدی" دربار، مقامات را "تغییر" دهد؛ مقاماتی که عمدتا از اقوام ملکه هستند و کاربلد هم نیستند. جهانگیر شاه از این پیشنهاد، "تغییر"ش را می گیرد و "کارآمدی" را نه. نتیجه مضحک است؛ سرآشپز می شود صدراعظم و صدراعظم می شود سرآشپز، رییس قشون ردای ریاست اداره شعر و طرب همایونی را بر تن می کند و رییس اداره طرب، ردای خزانه دار را! ... مستشار در کمال ناامیدی با خودش فکر می کند و به خودش می گوید:" ... این یکی دیگه تقصیر خودت بود. باید می فهمیدی این نفهم ها معنی تغییر رو متوجه نمی شن. اصلا چی فکر کردی واقعا؟ فکر کردی شاه همه فک و فامیلای زنشو می ریزه بیرون میره میگرده یک سری آدم تحصیلکرده و متخصص میاره جاشون؟ ... ".
این شوخی سنگینی با شعار "تغییر" بود
*
بعد از اجرای طرح شورای ترافیک استان هرمزگان در بندرعباس، که به یک طرفه کردن خیابان های مهم و مرکزی شهر، اصلاح تقاطع ها و قطع کلی درخت انجامید، از جمله مشکلاتی که "ایجاد" شد، مشکل ترافیک بود ... برای درک عمق مطلب، به پاره ی بالا مراجعه کنید
*
(: