۱۳۹۸ مرداد ۱۹, شنبه

دوام استبداد


 «استبداد اگر احمق بود، دوام نمی‌آورد، درست همان‌طور که اگر به اصولی پایبند "بود"، دوام نمی‌آورد.» - صفحه 79

هیچ نظری موجود نیست: